A Szegedi Nemzetközi Általános Iskola osztályaiban az egy tanárra jutó gyermekek létszáma alacsony. Ez lehetővé teszi a gyermekek iránti teljes figyelmet, odafigyelést. Segíti a tanulókat abban, hogy véleményt alkothassanak és kiteljesítsék egyéniségüket.

Biológiai szükségszerűség az alvás, különösen a kisiskolás diákoknak. Ezért óráink a Szegedi Nemzetközi Általános Iskolában reggel 9 órakor kezdődnek. A diákok ennek köszönhetően sokkal frissebbek, jobban képesek figyelni, összpontosítani és elképzeléseiket kifejteni.

Iskolánkban az oktatás olyan pozitív, motivált és támogató környezetben zajlik, amelyben a diákok tiszteletet, megértést és empátiát tanulnak és tanusítanak. Így dolgoznak együtt azokkal az osztálytársaikkal, akik esetleg más kultúrából és országból érkeznek.

Diákjaink a tanórák után sok időt töltenek az udvaron, ahol a friss levegőn, egészséges környezetben szabadon játszhatnak. Ezáltal sokkal lelkesebbnek és energikusabbnak érzik magukat és képesek felfedezni önmagukat és a körülöttük lévő világot.

Aktualitások

„Minden várakozásunkat többszörösen felülmúlta az oktatás kiemelkedően magas színvonala a bemutató órákon.
A gyerekek boldog arca meggyőzött bennünket arról, hogy a lehető legjobb helyen vannak.
A jövőjükhöz szükséges használható tudást kapják meg a számukra legérdekesebben, legkönnyebben befogadható úton.Az már csak hab a tortán, hogy mindezt angolul…..”

Gyenis Anett, szülő

“Igazán elégedett vagyok az iskolával, mert a gyermekem boldog, biztonságban érzi magát és jól halad a tanulmányaival. A tanárok nagyszerűek, szeretik a diákjaikat. Az iskolában elvárják, hogy a tanulók jól viselkedjenek és megfelelően kezelik a beilleszkedést. Az IPS jól vezetett és működtetett intézmény, szívesen ajánlom más szülőknek is.”

Dr. Szöllősy Anita, Szülő

Tanáraink

Gáspár Róbert

Igazgató

IPC

Iskolánk az „International Primary Curriculum” (IPC) szerint oktat, amely egy nemzetközileg elismert tananyag 5-11 éves diákok számára. Jelenleg 730 iskolában és 92 országban tanítják.

Az oktatási program egyensúlyt teremt a humán- és a reáltudományok között, hogy a legmagasabb szintre fejlődjön a diákok intelletuális képessége. A program keretében a diákok angolt és nyelvi készséget, matematikát, természettudományt, történelmet és jelenkort, technikát, testnevelést és művészeteket tanulnak. Ugyanakkor az iskola különös figyelmet fordít arra, hogy kifejlessze a gyermekekben saját karakterüket és egyfajta társadalmi érzékenységet az iskolai közösségen belül.

Iskolánk erősen elkötelezett a koedukált oktatás terén és abban hisz, hogy a leghatékonyabb oktatás a gyermekek számára, ahol a fiúk és lányok kiegyensúlyozott környezetben, együtt tanulhatnak.

Gyuris Antal

Tanár

Berta Olga

Tanár

Bordi Csanád

Tanár

Nagy Arnold

Tanár

Sonja Chisnall

Anyanyelvi tanár

Mónika Csikkel

Csikkel Mónika

Iskolai előkészítő tanár

Mónika Csikkel

Sári Fanni

Tanár

Órák után szabad a játék és a pihenés!

Órák után sakk, lovaglás, néptánc, balett, jóga és foci várja a gyerekeket. Fentieken kívül diákjaink tanulócsoportokban készülnek az órákra délutánonként. Így otthon szüleikkel házifeladat készítése nélkül élvezhetik az együtt töltött időt.A játékok és a sport elősegíti a gyerekek testi, szociális és kognitív fejlődését.

 

A játékok megtanítják a gyerekeket olyan szociális képességekre, mint a csapatjáték, az empátia, az együttműködés más gyerekekkel és ezáltal hosszú barátságok kötődnek. A kinti időtöltés segít a gyerekeknek jobban megérteni, tisztelni és szeretni a természetet.

Miért válasszon bennünket?

Nyelv

Iskolánk hivatalos nyelve az angol, azonban magyar tanárok, tanítók oktatják a magyar nyelvű órákat.

Órák

A tanítási órák délelőtt 9 órától délután 5-ig tartanak.
Délutánonként a sport és kinti időtöltés mellett a diákok tanulócsoportokban készülnek az órákra, illetve művészetekkel ismerkednek.

Bizonyítvány

A nyolcadik osztály elvégzése után tanulóink olyan bizonyítványt kapnak, amely a magyar és a nemzetközi iskolarendszer által elfogadott..

Koedulált oktatás

Hisszük, hogy a koedulált tanulás biztosítja a leghatékonyabb oktatási, nevelési környezetet a fiúk és a lányok számára, melyben nyugodt, kiegyensúlyozott szociális fejlődésük érhető el.

Képességek

Oktatási programunk egyensúlyt teremt a humán- és a reál tudományok között, hogy a legmagasabb szintre fejlődjön a diákok intelletuális képessége.

Iskola előkészítő

A Szegedi Nemzetközi Általános Iskolában indított iskola előkészítő osztály azonos a magyar óvoda utolsó évfolyamával. Ez az időszak fontos a gyermekek számára a tanulási képességeik kibontakoztatására és a felkészülésre az IPC oktatási programjára, ezért pedagógusaink bevonják e korosztályt az iskolai felkészülésbe.

Alapítva 2017-ben
A Szegedi Nemzetközi Általános Iskola egyensúlyt teremt a szigorú és átfogó pedagógiai program és a gyermek egészséges érzelmi és szociális fejlődése között.

Támogatóink

Testvér óvodánk

Maradt megválaszolatlan kérdése?

Ha nem válaszoltunk minden kérdésére, kérjük, kérjen időpontot és szívesen állunk rendelkezésére!