class="page-template-default page page-id-119427 et_divi_100_custom_back_to_top et_divi_100_custom_back_to_top--style-1 et_color_scheme_orange et_pb_button_helper_class et_transparent_nav et_fullwidth_nav et_fixed_nav et_show_nav et_primary_nav_dropdown_animation_fade et_secondary_nav_dropdown_animation_fade et_header_style_left et_pb_svg_logo et_pb_footer_columns3 et_pb_gutter et_pb_gutters3 et_pb_pagebuilder_layout et_no_sidebar et_divi_theme et-db et_minified_js et_minified_css">

Általános információk

Szegedi Nemzetközi Általános Iskola

Órarend

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig van nyitva.

A tanulók felügyeletét az ügyeletes nevelők látják el.

A tanulóknak az iskolákba 15 perccel a tanóra megkezdése előtt kell megérkezniük.

A tanítás nélküli munkanapok felhasználásáról, a tanévnyitó tantestületi értekezleten az igazgató javaslatára a tantestület dönt az éves munkaterv figyelembevételével.

Iskolánk a hét minden munkanapján reggel 8.00-17.00 óráig tart nyitva. A tanítás 9 órakor kezdődik.

 

Tanítási óráink 40 percesek.

 

Kezdés Vége
1. óra 09.00 09.40
2. óra 09.50 10.30
Uzsonna 10.30 11.00
3. óra 11.00 11.40
4. óra 11.45 12.25
Ebédszünet 12.30 13.30
5. óra 13.30 14.10
6. óra 14.20 15.00

Tanórán kívüli foglalkozások

Szép idő esetén a tanulók a szabad levegőn játszanak az iskola udvarán, tanári felügyelettel.

 • lovaglás
 • játékos programozás
 • modern tánc
 • karate
 • futball
 • jóga
 • természettudományos szakkör
 • színjátszó kör
 • franciaóra

Egyéb foglalkozások (klubok)

 • napközi
 • iskolai sportfoglalkozások
 • fejlesztő és tehetség kibontakoztató foglalkozások
 • tanulmányi és kulturális versenyek, házibajnokságok
 • tanulmányi séták és kirándulások
 • kiállítások megtekintése és múzeumlátogatás
 • bábszínház-, színház- és mozilátogatás

Mulasztások igazolása

A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról igazolni kell.

A hiányzások igazolásának rendjéről és következményeiről év elején tájékoztatni kell a tanulókat, illetve a szülőket.

A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményünket. Azt, hogy a gyermek, a tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.

A mulasztást igazoltnak tekintjük, ha:

– a tanuló engedélyt kapott a távolmaradásra,

– a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,

– a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.

A szülő, a gondviselő egy tanévben 3 tanítási napra igazolhatja gyermeke iskolai hiányzását. Hosszabb távollétet a szülő az iskola igazgatójától írásban kérhet (pl. üdülés, külföldi út), az engedélyt az igazgató írásban adja meg.

A tanulót rosszulléte, betegsége miatt a szülő elviheti az iskolából, vagy saját felelősségére kérheti gyermeke elengedését, hazaküldését az iskolával történő egyeztetés után.

Tanulók jogai és kötelességei

A tanulónak joga, hogy:

– képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön,

– a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.

 

Az iskola a tanuló kérelmére diákigazolvány kiadását kezdeményezi.

.

Az iskolai étkeztetés

Az iskolában diákétkeztetés igényelhető, a tanulók napi háromszori étkezésben részesülnek.
Az étkezés kizárólag az iskola éttermében történik.
Az étkezés a tanuló hiányzása esetén lemondható előző nap reggel 10 óráig Farkas Dóra irodavezetőnél.