A Szegedi Nemzetközi Általános Iskola osztályaiban az egy tanárra jutó gyermekek létszáma alacsony. Ez lehetővé teszi a gyermekek iránti teljes figyelmet, odafigyelést. Segíti a tanulókat abban, hogy véleményt alkothassanak és kiteljesítsék egyéniségüket

Biológiai szükségszerűség az alvás, különösen a kisiskolás diákoknak. Ezért óráink a Szegedi Nemzetközi Általános Iskolában reggel 9 órakor kezdődnek. A diákok ennek köszönhetően sokkal frissebbek, jobban képesek figyelni, összpontosítani és elképzeléseiket kifejteni.

Iskolánkban az oktatás olyan pozitív, motivált és támogató környezetben zajlik, amelyben a diákok tiszteletet, megértést és empátiát tanulnak és tanúsítanak. Így dolgoznak együtt azokkal az osztálytársaikkal, akik esetleg más kultúrából és országból érkeznek. 

Diákjaink a tanórák után sok időt töltenek az udvaron, ahol a friss levegőn, egészséges környezetben szabadon játszhatnak. Ezáltal sokkal lelkesebbnek és energikusabbnak érzik magukat és képesek felfedezni önmagukat és a körülöttük lévő világot.

Aktualitások

„Minden várakozásunkat többszörösen felülmúlta az oktatás kiemelkedően magas színvonala a bemutató órákon. A gyerekek boldog arca meggyőzött bennünket arról, hogy a lehető legjobb helyen vannak. A jövőjükhöz szükséges használható tudást kapják meg a számukra legérdekesebben, legkönnyebben befogadható úton. Az már csak hab a tortán, hogy mindezt angolul…”

Gyenis Anett, szülő

,,Igazán elégedett vagyok az iskolával, mert a gyermekem boldog, biztonságban érzi magát és jól halad a tanulmányaival. A tanárok nagyszerűek, szeretik a diákjaikat. Az iskolában elvárják, hogy a tanulók jól viselkedjenek és megfelelően kezelik a beilleszkedést. Az IPS jól vezetett és működtetett intézmény, szívesen ajánlom más szülőknek is.”

Dr. Szöllősy Anita, Szülő

Tanáraink

Hornyák Mariann

Igazgató

Oktatási programunk

Iskolánk az „International Primary Curriculum” (IPC) és az „International Middle Years Curriculum” (IMYC) szerint oktat, melyek nemzetközileg elismert tananyagok 5-11 éves, illetve 11-14 éves diákok számára. Az IPC programját jelenleg több, mint 1000 iskolában és 90 országban tanítják, míg az IMYC programját több, mint 140 iskola több, mint 50 országban valósítja meg világszerte.

Az IPC oktatási program célja, hogy innovatív módszertanának segítségével, mely témaközpontúan közelíti meg a tananyagot, mintsem a külön tantárgyakra koncentrálna, a legmagasabb szintre fejlődjön a diákok intellektuális képessége. A matematika, a magyar nyelv és irodalom, illetve az idegen nyelv tantárgyainak kivételével, melyek alaptantárgyak oktatása külön folyik, az IPC programja lehetőséget nyújt diákjainknak arra, hogy a sok-sok szerteágazó témakört a különböző tantárgyak, például a földrajz, természettudományok, történelem, ének-zene, rajz és vizuális kultúra perspektívájából vizsgálják meg. Ezáltal az IPC nem azt tanítja meg a diákoknak, hogy mit kell gondolniuk és tudniuk egy adott témáról, hanem azt, hogy hogyan kell önállóan gondolkodniuk, felvértezve diákjainkat az élet több területén alkalmazható készségekkel, mint a kritikus és innovatív gondolkodásra való képesség, a csapatmunka és a nemzetközi gondolkodás.

Az IMYC oktatási programjában az IPC témaközpontú tananyag megközelítését, egy fogalomközpontú tananyag váltja fel, mely lehetővé teszi, hogy a szaktárgyakat külön tanítsuk, de egy szoros kapcsolódási pontot hoz létre ezen tantárgyak között azáltal, hogy a különböző tantárgyi tananyagokat egy adott koncepcióhoz, mint például a struktúrák, felfedezés vagy kreativitás fogalmához köti. Hasonlóan az IPC programjához, az IMYC tananyagában is adott tantárgyi és személyes tanulási célok mentén haladnak előre a tanulók, és a program segít a tanulóknak abban, hogy összekapcsolják a különböző tantárgyakban szerzett tudást, és fejlesszék tudásukat, készségeiket és a felfogásukat.

Iskolánk különös figyelmet fordít arra, hogy fejlesszük diákjaink egyéniségét és társadalmi érzékenységet az iskolai közösségen belül és kívül egyaránt.

Iskolánk erősen elkötelezett a koedukált oktatás mellett, és meggyőződésünk, hogy a leghatékonyabb oktatás a gyermekek számára egy olyan környezetben lehetséges, melyben a fiúk és lányok egy kiegyensúlyozott, de jól strukturált rendszerben, együtt tanulhatnak.

Ha bővebb tájékoztatást szeretne az IPC és az IMYC oktatási programjáról, töltse le a Fieldwork Education szülőknek szóló angol nyelvű tájékoztatóit. IPC és IMYC.

Farkas Dóra

Irodavezető

Bordi Csanád

Tanár

Berta Olga

Tanár

Nagy Arnold

Tanár

Sonja Chisnall

Anyanyelvi tanár
Mónika Csikkel

Csikkel Mónika

Iskolai előkészítő tanár

Mitrik Laura

Tanársegéd

Órák után szabad a játék és a pihenés!

Órák után sakk, lovaglás, néptánc, jóga, foci, játékos programozás vagy éppen franciaóra várja a gyerekeket. A délután hátralévő részében pedig tanulócsoportokban készülnek az órákra. Így otthon a szüleikkel házi feladat készítése nélkül élvezhetik az együtt töltött időt. A játékokban és a sportban való részvétel egyaránt elősegíti a gyermekek testi, szociális és kognitív fejlődését.

 

A játékok által a gyermekek fejleszthetik készségeiket és képességeiket a csapatjátékokban, empatikusabbá és együttműködőbbé válhatnak, melynek köszönhetően hosszú barátságokat köthetnek társaikkal. A szabadban töltött idő segít a gyermekeknek abban, hogy még jobban megértsék, tiszteljék és szeressék az őket körülvevő természetet.

Miért válasszon bennünket?
Nyelv

Iskolánk hivatalos nyelve az angol, azonban a magyar nyelvű órákat magyar tanárok és tanítók oktatják.

Órák

A tanítási órák délelőtt 9 órától délután 5 óráig tartanak. Délutánonként a sport és a szabadban töltött idő mellett a diákok tanulócsoportokban készülnek az órákra, valamint kézműves tevékenységek során a művészettel is ismerkednek.

Bizonyítvány

A nyolcadik osztály elvégzése után tanulóink olyan bizonyítványt kapnak, amely mind a magyar, mind pedig a nemzetközi iskolarendszer által elfogadott.

Koedulált oktatás

Hiszünk abban, hogy a koedukált tanulás biztosítja a leghatékonyabb oktatási-nevelési környezetet a fiúk és a lányok számára, amelyben szociális fejlődésük mindvégig nyugodt és kiegyensúlyozott marad.

Képességek

Oktatási programunk egyensúlyt teremt a humán és a reáltudományok között, ezáltal pedig a lehető legmagasabb szintre fejleszthető a diákok intellektuális képessége.

Iskola előkészítő

A Szegedi Nemzetközi Általános Iskolában indított iskola előkészítő osztály azonos a magyar óvoda utolsó évfolyamával. Ez az időszak fontos a gyermekek számára a tanulási képességeik kibontakoztatása és az IPC oktatási programjára való felkészülése érdekében, ezért pedagógusaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezt a korosztályt felkészítsék az első osztályra.

Alapítva 2017-ben
A Szegedi Nemzetközi Általános Iskola egyensúlyt teremt a szigorú és átfogó pedagógiai program és a gyermek egészséges érzelmi és szociális fejlődése között.

Támogatóink

Testvéróvodánk

Maradt megválaszolatlan kérdése?

Ha nem válaszoltunk minden kérdésére, kérjük, kérjen időpontot, és mi szívesen állunk rendelkezésére!