Tanáraink

A Szegedi Nemzetközi Általános Iskola kiváló csapata és tanári karának minden tagja az oktatás iránti szenvedélye és a gyermekek iránti szeretete alapján került kiválasztásra. Mindannyian hisznek abban, hogy a diákoknak nem a válaszokat kell megtanítani, hanem azt a módszert, ahogyan a válaszokat megtanulhatják. Ez teszi őket képessé arra, hogy miként fejlesszék önmagukat változó világunkban, miután befejezték az iskoláikat.

Hornyák Mariann

Igazgató

Debreceni lány vagyok, az ezredfordulón kapcsolódtam a tanítással először. Tíz évvel később Kinshasában próbálhattam ki oktatásszervezési elképzeléseimet először gyerekekkel. Közel 10 éve tanítok különböző korosztályokat, bár a tanítás számomra csak mint a tanulási folyamat támogatása értelmezhető. Hiszek benne, hogy minden gyermek különleges, mindegyikben rejlik egy olyan kincs, amelyet, ha segítünk felfedezni, az egész életét bearanyozhatja vele. Fejlesztő pedagógiával, gyógypedagógiával, neuropedagógiával 7 éve foglalkozom. Mélyen hiszek a diverzitásban, és abban, hogy a diszruptív gondolkodásban óriási lehetőség rejlik. Fejlődni akkor tudunk, ha folyamatosan képesek vagyunk kritikusan gondolkodni, kérdezni és visszacsatolni. Első végzettségemet fotóriporterként szereztem, majd diplomát nemzetközi kapcsolatok szakon, kül- és biztonságpolitika szakirányon kaptam. 2010-ben diplomáztam mesterszakon nemzetközi közgazdászként. A lifelong learning az életem része, több közép- és felsőfokú végzettségemet köszönhetem az állandó tanulás iránti igényemnek. Szeretek okosan dolgozni és tanulni, a lean life és office szemléletet képviselem. Bízom benne, hogy a Szegedi Nemzetközi Iskolának tudok olyan értékeket adni, amely elősegíti a gyerekek és az őket körülvevő felnőttek közös fejlődését.

Sonja Chisnall

Farkas Dóra

Irodavezető

Vajdaságban születtem, jelenleg Szegeden élek. Egyetemi tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végeztem el, anglisztika alapszak után fordító és tolmács mesterfokú diplomát szereztem. Lételemem a to-do lista, a mindennapjaimat a legapróbb részletekig rendszerezem. Mindig is nagyon érdekeltek a nyelvek, szívesen foglalkozok filmek fordításával. Szabadidőmben főzök vagy sorozatokat nézek a barátommal, hétvégente az unokahúgommal játszom. Örömmel tölt el, hogy én is a Szeged IPS csapatának tagja lehetek.

Sonja Chisnall

Angol anyanyelvű tanár

Új-Zélandon születtem és nevelkedtem, később pedig Hollandiába költöztünk a nagyszüleimmel. Családomból nagyon sokan Európa különböző részein élnek. Emiatt az utazás vált az egyik szenvedélyemmé. Tíz évvel ezelőtt, Angliában éltünk, amikor felfedeztük Budapestet, ahol rövid ideig laktunk is. Ott dolgoztam a Happy kids International Kindegarten Óvodában. Ezután visszamentem Új-Zélandra, hogy családot alapíthassak. Egy évvel ezelőtt elhatároztuk a férjemmel és három gyermekemmel, hogy visszatérünk Magyarországra. Ez alkalommal egy kisebb városba akartunk költözni, ezért választottuk Szegedet. Nagyon jól érezzük itt magunkat.
Oklevelet koragyerekkori oktatásból szereztem dicsérettel, emellett CACHE diplomával is rendelkezem, és National Nanny elismervénnyel is. Évekig dolgoztam Új-Zélandon és az Egyesült Királyságban is, így megtapasztaltam a sokszínűségét rengeteg gyermekekkel foglalkozó intézménynek, nemzetközi óvodáknak, Montessori és speciális iskolának és értékes ismeretekhez jutottam a különböző oktatási rendszerekről, tantervekről, tanítási módszerekről és filozófiákról. Egy Új-Zélandi magánintézmény vezetését is elláttam, majd később néhány új magánóvoda megalapításában is részt vettem. Az évek alatt folyamatosan fejlődtem szakmailag gyermekeim megszületésével is.

Mester Bettina

Tanár

Egy kis szerbiai városban születtem, Zentán. Az alapszakos diplomámat a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon szereztem. A közgazdasági középiskolában láttam először, hogy milyen nagy nehézséget jelent a matematika sok tanuló számára. Rájöttem, hogy ennek oka az alapvető ismeretek hiányában rejlik. Ekkor határoztam el, hogy matematika tanár szeretnék lenni, így segíthetek a diákoknak abban, hogy ne csak megtanulják, hanem élvezni is tudják ezt a tantárgyat. Szeretném megmutatni nekik, milyen fontos az irodalom, a zene és a matematika. Nagy öröm számomra, hogy a Szeged IPS csapatának tagja lehetek.

Ökrös Tímea

Tanár

Nemzetközi háttérrel és tapasztalattal rendelkező angol irodalom és nyelvtan tanár vagyok. Nagy lelkesedéssel és bizalommal leszünk a Szeged IPS fantasztikus közösségének tagjai a kislányommal együtt. Amerikai és angliai iskolás és tanári múltam felkészített jóformán mindenre, így vállalkozó szellemmel állok minden új kihívás elé, de elsődleges célom boldoggá és sikeressé tenni a gyermekek iskolás éveit a Szeged IPS-ben.

Csikkel Mónika

Iskola előkészítő tanár

Főiskolai diplomámat a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán (Magyarország), mesteri diplomámat pedig a Columbia International University-n (USA) szereztem. A majdnem 20 éves egyesült államokbeli tartózkodásom nagymértékben befolyásolta a tanári filozófiámat és az oktatáshoz való viszonyomat. Ez idő alatt lehetőségem nyílt egy magán óvodát vezetni, mint óvodaigazgató. A gyerekekkel való együttműködés és egy jól kiegyensúlyozott program kialakítása fontos szerepet tölt be szakmai pályafutásomban. Megtapasztaltam azt, amikor a gyerekeket a saját tanulási vágyuk motiválja, amikor a gyermek úgy sajátítja el igazán a tananyagot, ha aktívan belevonjuk a tanulásba. Ezért hiszek a gyakorlati és kreatív tanulásban. És ez az, amit meg fogok teremteni az osztályomban is.
Sonja Chisnall

Nagy Arnold

 Tanár

Eredetileg egy Miskolc melletti faluból származom és csupán a véletlen műve, hogy Szegedre kerültem. Egy osztálykirándulás alkalmával beleszerettem a városba, így nem volt kérdés, hogy hol folytatom a tanulmányaimat. Történelemtanár – ember és társadalom műveltségterületi tanár szakon diplomáztam és öt évig egy művészeti szakgimnáziumban tanítottam. Már a középiskolai tanulmányaim és a későbbi munkáim során is végigkísért az angol nyelv, ezért külön öröm volt számomra, hogy csatlakozhattam az IPS csapatához, ahol lehetőségem nyílt a tanításban is alkalmazni a nyelvtudásomat. A folyamatos tanulás és önképzés híve vagyok, ezért igyekszem minden lehetőséget megragadni tanári készségeim, valamint módszertani felkészültségem fejlesztésére. A tanítás mellett fontos része az életemnek az önkéntes munka, amelyet immár évek óta a Bátor Báborban végzek

Berta Olga

Tanár

1989-ben végeztem a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola matematika-orosz szakán.
Azóta is szerencsésnek érzem magam, mert a munkám egyben a hivatásom is. Célom a tanítványaimnak is átadni a matematika szeretetét, megmutatni, hogy a matematika csodálatos tudomány! Öröm látnom a diákok szemében, mekkora élmény egy feladat megértése, megoldása. Hiszen a matematika lényege a gondolkodás, az összefüggések felfedezése.Ehhez természetesen igényes, pontos munkát várok el magamtól és a diákoktól is.Az IPS-ban mosolygó, segítőkész pedagógusok között inspiráló környezetben valósíthatom meg céljaimat.

Tari Zsuzsanna

Tanár

Szegeden születtem, és jelenleg is itt élek. Gyermekkorom óta rajongok az idegen nyelvekért és kultúrákért. Az Arany János Általános Iskolába, angol nyelvi tagozatra jártam. Tanulmányaimat a Kőrösy József Közgazdasági Szakközépiskolában folytattam, angol – német nyelvi előkészítő osztályban. Kommunikáció és médiatudomány szakon végeztem a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Kamaszkorom óta foglalkozom gyermekekkel. Eleinte táncot tanítottam, majd a leckeírásban segédkeztem. A Juhász Gyula Pedagógusképző Karán diplomáztam tanítóként, választott műveltségi területem az angol volt. Hatalmas megtiszteltetés, hogy a Szeged IPS tantestület tagja lehetek.

Bordi Csanád

Iskola előkészítő tanár

Csongrádon születtem, de az elmúlt 5 évben már Szegeden élek. Mielőtt megkezdtem a tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetemen és megszereztem a diplomámat, mint óvodapedagógus, kiköltöztem Angliába, ahol 4 évig éltem. Itt tapasztaltam, meg hogy egy nyelv ismerete felnyit és feltár egy új világot. Megragadtam a lehetőséget, hogy a Cambridge Online Egyetemének gyermekgondozás kurzusán tanuljak, ahol elmerültem a tanítási módszertanok és filozófiák sokaságában. Ezen két hatásra döntöttem úgy, hogy visszaköltözök Magyarországra tanulni. Két óvodában is dolgoztam már, az egyik hasonló az IPS-hez, ahol kiváltságom volt megtapasztalni a gyerekek oktatását és nevelését egy olyan környezetben, amely lehetővé tette számunkra, hogy kreatívan tanuljunk és az időnket jelentőségteljesen úton töltsük együtt. Úgy hiszem, hogy az IPS a saját egyedi oktatási útjával lehetővé teszi, hogy tudásuk világát kitárjuk oly módon, mely a tanulási kíváncsiságukat mindvégig megőrzi. Azzal, hogy a gyerekeknek segítünk az angol nyelvet elsajátítani, a világuk is kitárul. Én mint iskola-előkészítő tanár arra törekszem, hogy úgy hassak rájuk, amitől az oktatás az életükben mindig egy szórakoztató tevékenységgé válik.

Szécsi Patrícia

Tanár

Szegeden születtem, és egy közeli kisvárosban nőttem fel. Hamar nyilvánvalóvá vált számomra, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni, ugyanis már gyermekkoromban „iskolásat” játszottam a húgommal és az öcsémmel. Az általános iskolában angol tagozatra jártam, majd Szegeden egy közgazdasági középiskolát végeztem el. A számviteli végzettség megszerzése után azonban éreztem, hogy nem tudom a mindennapjaimat egy íróasztalnál ülve tölteni. Ekkor jelentkeztem a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karára. A magyar műveltségterületet nem volt kérdés, hiszen mindig is rajongtam az irodalomért.  Tanulmányaim alatt azonban a gyerekek tanítottak meg a legfontosabb dolgokra. Úgy érzem, végre azt csinálhatom, amit mindig is szerettem volna. A mindennapjaink mindig színesek, aktívak. Hálás vagyok és megtisztel, hogy az IPS tanítója lehetek.

Mitrik Laura

Tanársegéd

Szegeden születtem és a Madách Imre Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolába jártam angol tagozatra. Ezután a Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában folytattam tanulmányaimat, ahol angol nyelvből emelt szinten érettségiztem. Jelenleg a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon tanulok szociálpedagógia szakon. Szabadidőmben gyermekekre vigyázok, amely számomra nem csak munka, hanem feltöltődés is. Minden alkalommal örömmel tölt el, ha bővíthetem egy gyermek érdeklődési körét és fejleszthetem a kreativitását. Célom a pedagógus és a tanuló közötti partneri viszony kialakítása. Az IPS családias és bensőséges hangulata e cél elérését biztosítja.