Erasmus+

2019

Bevezető

Iskolánk, a Szegedi Nemzetközi Általános Iskola 2019. februárjában első alkalommal pályázott a KA1 Erasmus+ mobilitási programra.

Három évvel ezelőtt, 2017-ben azzal a céllal nyitottuk meg iskolánk kapuit, hogy egy különleges, témaalapú tanterv, az International Primary Curriculum alkalmazásával gyermekeinket társadalmi felelősségtudattal bíró, széles látókörű fiatal felnőttekké formáljuk, akik, kifinomult készségekkel felvértezve megállják majd helyüket a világban és képesek lesznek majd pozitív változásokat előidézni abban a közösségben, amelyet magukénak éreznek. Ezen célkitűzés megvalósítását az teszi lehetővé, hogy tantervünk egy olyan program, amely különleges hangsúlyt fektet olyan személyes tanulási célok fejlesztésére, mint a tudományos kíváncsiság képessége, a másokkal való törődés, az együttműködés, a tisztelet, a moralitás, a rugalmasság, a nyitott kommunikáció és az alkalmazkodóképesség.

Azon cél érdekében, hogy nyelvi és módszertani kompetenciáinkat fejlesszük, illetve olyan új módszereket és megközelítéseket sajátítsunk el, amelyek alkalmassá tesznek bennünket egy olyan intézményi étosz megteremtésére, amelyben az empátia, a tolerancia és az egymás etnikai és kulturális háttere iránti tisztelet uralkodik, 11 kollégánk vett részt egy egy-, vagy kéthetes kurzuson Angliában, Máltán, Finnországban és Olaszországban 2019 nyarán.

Tanulási céljaink a következők voltak:

  1. nyelvi kompetenciák fejlesztése tantárgyaink és az IPC angol nyelven történő tanításának elősegítésére
  2. új tanítási módszerek, megközelítések és teóriák megismerése, amelyek előtérbe helyezik az élményalapú tanulást és a 21. századi tanítási módszereket
  3. ismeretek elsajátítása magatartásbéli problémákról, olyan befogadó környezet és közösség építéséről, amely lehetővé teszi egy olyan étosz létrehozását, amelyben minden érdekelt fél – tanuló, szülő, diák – egyformán jól érzi magát

A fent említett három cél jelöli ki azokat az irányokat, amelyek véleményünk szerint szakmai fejlődésünk útjának kikövezéséhez szükségesek, azon magas minőségű oktatási munka megvalósulása felé tartva, amelyet gyermekeink számára biztosítani szeretnénk.

Ezen célok megvalósulását előmozdítandó, a választott kurzusaink többsége főként a résztvevők módszertani megújulását segítette elő: a mobilitások közül 4 az általános iskolai oktatás módszertanára fókuszált, míg közülük 3 átfogóbb jellegű ismereteket adott innovatív megközelítésekről és technológia alapú tanulási módokról, amelyek sokféle tantárgy oktatásánál használhatók. 3 olyan kurzuson is volt szerencsénk részt venni, amelyek interkulturális osztályokban jellemző magatartásbéli problémák, a bullying és egyéb konfliktusok kezelésének módszertanát taglalták.

Rövidtávon a mobilitás programban való részvételünknek köszönhetően, a szakmai kompetenciáink fejlődtek nyelvi, módszertani és digitális készségeink erősödése folytán, és jobban felvérteztek minket a Z és az Alfa generáció élvezetesebb és hatékonyabb tanítására. Emellett sikerült újragondolnunk a viselkedési szabályzatunkat hatékonyan alkalmazva a kurzusokon elsajátított kommunikációs és prevenciós megközelítéseket.

Középtávon azt reméljük, hogy az ilyen szakmai fejlődést előmozdító kurzusokon való részvételünk által elkezdhetünk együttműködni más országokban tanító kollégákkal, jó gyakorlatokat oszthatunk meg egymással és online partnerségi kapcsolatot alakíthatunk ki velük. Mindezen együttműködések hosszútávon stratégiai partnerséghez vezethetnek, amelyek elősegíthetik tanulóink részvételét nemzetközi projektekben és együttműködésekben, hozzájárulva fejlődésükhöz és nem utolsó sorban iskolánk jó megítéléséhez és nemzetközi dimenzióinak szélesedéséhez.

A disszeminációs alkalom prezentációja 

.

Erasmus+ ötlettár

Ötlettár